ΣΥΡΙΖΑ, ψήφο εμπιστοσύνης, Μιχελογιαννάκης, Τατσόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ, ψήφο εμπιστοσύνης, Μιχελογιαννάκης, Τατσόπουλος