Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι φοιτητές και οι καθηγητές συνεχίζουν να διοργανώνουν δράσεις επανοικειοποίησης των χώρων του. Η ακαδημαϊκή κοινότητα διεκδικεί μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των σχολών με μέτρα προστασίας και την απόσυρση του νόμου Κεραμέως.

Έτσι μία από τις δράσεις που διοργανώνονται είναι τα δια ζώσης μαθήματα σε εξωτερικούς χώρους, με στόχο τόσο το «ζωντάνεμα» του ΑΠΘ, όσο και το να δώσουν ένα διαφορετικό νόημα στη γνώση.

Εμείς σας μεταφέρουμε σε ένα από τα…αυτοσχέδια αμφιθέατρα του ΑΠΘ και συγκεκριμένα σε ένα αντι-μάθημα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. Ο τίτλος του (αντι)μαθήματος είναι «Θεωρία νέων κοινωνικών κινημάτων και ο αγώνας στα Πανεπιστήμια» και εισηγήθηκαν στην συζήτηση οι Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Αν. Καθηγητής Πολ. Επ. ΑΠΘ (2ο βίντεο) και Χρήστος Αβραμίδης, Υπ. Διδ. Πολ. Επ. & Ιστ. Πάντειο (1ο βίντεο)