Ναζί, Γερμανοί, Αποζημιώσεις

Ο John Antono σχολιάζει το θέμα τις πολεμικές αποζημιώσεις λόγω των ναζιστικών Γερμανικών εγκλημάτων στην Ελλάδα…