Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει ένα βασικό στήριγμα του σημερινού συστήματος. Το «δεν υπάρχει εναλλακτική».

Πηγή: Σχεδία