Αλιεύσαμε από Ημεροδρόμο

Πηγή: Ριζοσπάστης

Το «στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας» κάνει πράξη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εμπλέκει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ακόμα πιο βαθιά στα επικίνδυνα σχέδια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, στέλνοντας στελέχη να υπηρετήσουν σε πόστα των Αμερικανών στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και όπου απαιτηθεί παγκοσμίως υπό τις διαταγές τους, ακόμα και για ανάληψη δράσης σε σύρραξη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα εισήχθησαν στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής δύο νομοσχέδια του υπουργείου Αμυνας.

Το πρώτο αφορά την «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκπροσωπούμενου από τον Στρατό των ΗΠΑ και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την απόσπαση / τοποθέτηση ελληνικού Προσωπικού Αμυνας στον Στρατό των ΗΠΑ» και το άλλο την «Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως εκπροσωπείται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ».

“Τοποθέτηση σε μονάδες του Στρατού των ΗΠΑ”…

Σε ό,τι αφορά το πρώτο μνημόνιο, υπεγράφη στις 5/7/2022 στην Ουάσιγκτον και στις 27/7/2022 στην Αθήνα, και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις «μέσω των οποίων το Ελληνικό Προσωπικό Αμυνας θα δύναται να τοποθετηθεί σε μονάδες του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών». Με απλά λόγια, οι Ελληνες στρατιωτικοί θα είναι δυνατό να παίρνουν …μετάθεση στον στρατό των ΗΠΑ!

Στο ίδιο μοτίβο, προβλέπεται ότι «το Ελληνικό Προσωπικό Αμυνας που θα τοποθετηθεί σε θέσεις θα αποκομίσει επιχειρησιακή εμπειρογνωσία και τεχνικές γνώσεις, ενώ θα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στον Στρατό των ΗΠΑ».

Πώς θα αποκτήσει «εμπειρογνωσία»;«Στα αποσπασμένα μέλη του Ελληνικού Προσωπικού Αμυνας δεν θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε ασκήσεις, ανάπτυξη δυνάμεων, ή δράσεις πολιτών – στρατιωτικών, εκτός εάν είναι ρητώς εξουσιοδοτημένα εγγράφως για να πράξουν τοιουτοτρόπως και από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής και από το Μητρικό Συμβαλλόμενο Μέρος». Επίσης, «το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής (σ.σ. το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ) δεν θα τοποθετεί ή θα συνεχίζει να διατηρεί το Ελληνικό Προσωπικό Αμυνας σε θέσεις όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν άμεσες εχθροπραξίες ή που έχουν ήδη αρχίσει, εκτός εάν εγκριθούν εγγράφως από αμφότερα τα Μέρη, δηλ. και από το Μητρικό Συμβαλλόμενο Μέρος και από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής». Μια διατύπωση που ρητά επιτρέπει την ανάπτυξη Ελλήνων και Ελληνίδων στρατιωτικών ακόμα και σε ζώνη ανάφλεξης υπό τις διαταγές των Αμερικανών, και μάλιστα σε μια εποχή όπου κλιμακώνεται η κόντρα με τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα και άλλους, σε μια σειρά σημεία.

Προκειμένου μάλιστα να μην εκφραστούν αντιρρήσεις επ’ αυτού, ξεκαθαρίζεται (στο άρθρο 6 του μνημονίου, που αφορά «τεχνικά και διοικητικά θέματα») ότι «το αποσπασμένο Ελληνικό Προσωπικό Αμυνας θα είναι υπό τις οδηγίες και τον επιχειρησιακό έλεγχο του Διοικητή ή του Εξουσιοδοτημένου Αξιωματούχου της Μονάδας του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής. Η διοίκηση και ο έλεγχος του αποσπασμένου Ελληνικού Προσωπικού Αμυνας θα είναι σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής», δηλαδή των ΗΠΑ.

Εξάλλου, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ξεκαθαρίζεται ότι «μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες απόσπασης στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας στον Στρατό των ΗΠΑ», όπως επίσης ότι «αναμένεται να ενδυναμώσει τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο Στρατού Ξηράς».

Παραπέρα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται δαπάνη για την αποστολή 3 Ελλήνων αξιωματικών σε μονάδες του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη τουλάχιστον 170 χιλιάδες ευρώ κατ’ έτος, συν 40 χιλιάδες ευρώ κατά το έτος αποστολής και το έτος επιστροφής του προσωπικού και των εξαρτωμένων μελών αυτού, από την καταβολή των εισιτηρίων και των εξόδων εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής.

Ακόμα και σε περιοχές εχθροπραξιών!

Σε αντίστοιχο πνεύμα, το έτερο νομοσχέδιο αφορά το σχετικό μνημόνιο που υπεγράφη στις 24/12/2021 στην Αθήνα και στις 7/5/2022 στην Τάμπα των ΗΠΑ. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου τονίζεται ότι σκοπός μεταξύ άλλων είναι η «διασύνδεση με την Τμηματική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (σ.σ. των ΗΠΑ), η οποία αποτελεί και εθνική υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Στην Εκθεση του ΓΛΚ προβλέπεται αντίστοιχη δαπάνη για την αποστολή 3 Ελλήνων αξιωματικών στη ΔΕΕ – ΗΠΑ τουλάχιστον 170 χιλιάδες ευρώ περίπου κατ’ έτος, συν 40 χιλιάδες ευρώ κατά το έτος αποστολής και το έτος επιστροφής.

Ανάμεσα σε άλλα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «Προσωπικό Αμυνας της Ελληνικής Κυβέρνησης δύναται να τοποθετείται στη ΔΕΕ – ΗΠΑ για την εκπλήρωση επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΔΕΕ – ΗΠΑ». Επαναλαμβάνεται άλλωστε ότι το εν λόγω προσωπικό «θα αποκτήσει επιχειρησιακή εμπειρία και τεχνικές γνώσεις, ενώ παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στη ΔΕΕ – ΗΠΑ».

Πώς θα αποκτήσει «επιχειρησιακή εμπειρία»; «Το τοποθετημένο Προσωπικό Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε ασκήσεις, αναπτύξεις ή πολιτικο-στρατιωτικές δράσεις χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση του Μέρους Υποδοχής (σ.σ. ΗΠΑ) και του Μέρους Προέλευσης (σ.σ. Ελλάδα)». Επίσης, «το Μέρος Υποδοχής δεν τοποθετεί και δεν διατηρεί το τοποθετημένο Προσωπικό Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε υπηρεσιακές τοποθετήσεις όπου πιθανολογείται ότι θα προκύψουν άμεσες εχθροπραξίες, ή όπου έχει γίνει έναρξη αυτών, χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση του Μέρους Υποδοχής και του Μέρους Προέλευσης». Αλλά αν υπάρχει εξουσιοδότηση …κανένα πρόβλημα.

Αλλωστε, μια από τις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης των αξιωματικών που θα σταλούν στις ΗΠΑ είναι αυτή του «Επιχειρησιακού Αξιωματικού Σχεδιασμού Πολυεθνικών Ειδικών Επιχειρήσεων», με καθήκοντα μεταξύ άλλων να «παρέχει υποστήριξη και συμβουλεύει τον (σ.σ. Αμερικανό) Διευθυντή Επιχειρήσεων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την κατανόηση παγκόσμιων ειδικών επιχειρήσεων», και να «χρησιμοποιεί την εμπειρία του σε πολυεθνικές ειδικές επιχειρήσεις για να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές». Σε αυτό το πλαίσιο, «δύναται να μετακινηθεί παγκοσμίως για την αντιμετώπιση θεμάτων αναδυόμενης εκπαίδευσης, καθώς και για επιχειρησιακά ή σχεδιαστικά θέματα σε όλο το φάσμα της ΔΕΕ – ΗΠΑ». Μπαίνει εξάλλου ως «πρόσθετο καθήκον» να λειτουργεί ως δίαυλος των Αμερικανών, καθώς ορίζεται ότι «ως εμπειρογνώμων για επιχειρησιακά θέματα Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας, της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διατηρεί επικοινωνία και διάλογο με ομολόγους του στις περιοχές αυτές». Θα τον στείλουν στην αεροπορική βάση MacDill στη Φλόριντα, ενώ στα προαπαιτούμενα για να τον στείλουν ζητούν να έχει «εμπειρία σε Ειδικές Επιχειρήσεις», «εμπειρία σε πολυεθνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ» και «ολοκλήρωση της εκπαίδευσης της ΔΕΕ – ΗΠΑ».

Προβλέπεται και θέση εκπαιδευτή στην Ακαδημία Ανώτερου Μόνιμου Προσωπικού Πολυκλαδικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επίσης στη βάση MacDill στη Φλόριντα. Στα προαπαιτούμενα διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Μάχιμη εμπειρία πολύ επιθυμητή».

Τοποθετούμενος στην Επιτροπή ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης κατήγγειλε τη συνέχεια που δίνει η κυβέρνηση στην περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ανέδειξε ότι με τα δύο αυτά μνημόνια οι Ελληνες στρατιωτικοί θα μπορούν να υπάγονται στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ και να τοποθετούνται σε στρατιωτικά οργανογράμματα αυτής της χώρας. «Αυτό πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», τόνισε, για να προσθέσει ότι το ομολογεί και η ίδια η κυβέρνηση, λέγοντας στη σχετική συζήτηση στην επιτροπή ότι «μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, άρα το δημιουργούμε».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει πράξη τα λόγια «Ιδού ο στρατός σας» που είχε πει το 1948 ο Ελληνας πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος στον Αμερικανό στρατηγό Βαν Φλιτ, προετοιμαζόμενοι να χτυπήσουν τον ΔΣΕ.

Αντέκρουσε δε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι τάχα έτσι «το στρατιωτικό προσωπικό αποκτά ικανότητες και γνώσεις πολυεθνικής διαλειτουργικότητας», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές οι αποσπάσεις και οι υπηρεσίες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια του ελληνικού λαού.

Παραπέρα, εξήγησε ότι στα δύο αυτά μνημόνια η κυβέρνηση «κρύβει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των επεμβάσεών του όπου Γης, κυρίως με τις ταχυκίνητες μονάδες και όχι μόνο. Συγκαλύπτει πίσω από όλα αυτά τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει πρόθυμα στο πλαίσιο της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας (σ.σ. για τις βάσεις), που εξειδικεύεται με τις διάφορες φάσεις του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας. Κρύβει επίσης ότι νομοθετεί και τη διοικητική εξάρτηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με τις πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες των ΗΠΑ».

Τέλος, υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο των μνημονίων απογειώνει την εμπλοκή της χώρας, υπενθυμίζοντας σε αυτό το σημείο το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει ευρωατλαντικές αποστολές από τη Μαύρη μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, και ταυτόχρονα προωθεί διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για τη θωράκιση του αμερικανοΝΑΤΟικού στρατοπέδου. «Οι προβλέψεις και των δύο σημερινών μνημονίων είναι το κερασάκι στην τούρτα της υποταγής στα αμερικανικά κελεύσματα», είπε.

Σε επιμέρους παρατηρήσεις για την εφαρμογή των μνημονίων, ενδεικτικές της ετοιμότητάς τους να βάλουν πλάτη ακόμα και σε αυτά τα κατάπτυστα νομοσχέδια, στάθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που επιφυλάχθηκαν για τη στάση τους στη συζήτηση στην Ολομέλεια, όπως επίσης το φασιστικό μόρφωμα των «Σπαρτιατών» και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Νέα Αριστερά και η Νίκη δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν.

ΠΗΓΗ: Ριζοσπάστης