Αλιεύσαμε από City Plaza

Σύρια διανέμει ρούχα σε Έλληνες πρόσφυγες, που εγκατέλειψαν την Ελλάδα όταν ήταν υπό ναζιστική κατοχή….

Χαλέπι, 1943