Παροχές, δώρα, άη βασίλης, εκλογές

Ο Μιχάλης Κουντούρης σχολιάζει με τα σκίτσα του την επικαιρότητα. Εδώ μια δημιουργία που αφορά τις εκλογές και τις (όποιες) παροχές από την κυβέρνηση.

Πηγή: ΕΦΣΥΝ