Η Ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια που μεταδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2023.