«Γεμίζουμε μια σακούλα με σφαίρες και την αφήνουμε στα ειδικά καλάθια, για τον αστυνομικό της γειτονιάς μας»