Ο Αποστόλης καταφέρνει να κάνει την ακροάτρια να ανησυχήσει πως την βρήκαν πάνω σε τρομοκράτη και τώρα θα την ψάχνει η Αντιτρομοκρατική ως ύποπτη