Μακεδονία, Μακεδονικό, φασίστες, συλλαλητήρια

Ο John Antono σχολιάζει τον λεγόμενο αλυτρωτισμό των γειτόνων σε σχέση με την καλοκάγαθη Ελλάδα…