Μακεδονία, Χαλκιδική, Eldorado, Χρυσός

Αναδημοσιεύουμε μια παλαιότερη δημιουργία του John Antono για την Μακεδονία και το ξεπούλημα σε επιχειρηματικά συμφέροντα.