Από το αρχείο της Ελληνοφρένειας

(Αλιεύσαμε από το Βαθύ Κόκκινο)