Ο Τάσος Αναστασίου κάνει έναν μικρό παραλληλισμό, ταξιδεύοντας στον χρόνο.

Πηγή: Αυγή