Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την δυναμική της Εκκλησίας μέσα στο ελληνικό κράτος.

Πηγή: Αυγή