Ο Jo Di Graphics σχολιάζει την ατμοσφαιρική πίεση και τους θανάτους που προκαλούνται από αυτήν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης