Αλιεύσαμε και μεταφράζουμε από τον λογαριασμό του City Plaza

Περισσότεροι από 800 πρόσφυγες σκοτώθηκαν στην Μεσόγειο θάλασσα, στα Ευρωπαικά σύνορα κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου 2018 και συνολικά περισσότεροι από 1500 στο πρώτο μισό του 2018.

«Η Διάσωση δεν είναι έγκλημα. Τα σύνορά σας, είναι», καταλήγει το tweet του City Plaza

Η εικόνα τα λέει όλα…