Πηγή: Jo Di

Με τα ίδια χρήματα, θα μπορούσαν να προσληφθούν 3,500 νέοι αγροτικοί ιατροί από αυτούς που έχει έλλειψη η χώρα, όπως επίσης και 4,500 νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία, από αυτούς που έχει έλλειψη η χώρα, όπως επίσης και 4,000 νέοι δάσκαλοι και 4,000 καθηγητές από αυτούς που έχει έλλειψη η χώρα.

Αλλά όχι! Η χώρα επιλέγει να πληρώνει – έστω και μέσω της πλαγίας οδού της επιδότησης – τους παπάδες.