Πηγή: No_Budjet_Epics

Πριν από 77 χρόνια, στις 27 Σεπτεμβρίου 1941, ιδρύεται το ΕΑΜ. Άρικτα συνδεδεμένος με το ΕΑΜ (και ειδικότερα με το στρατιωτικό του σκέλος, τον ΕΛΑΣ) υπήρξε ο αρχικαπετάνιος Άρης Βελουχιώτης (Αθανάσιος Κλάρας).