Ένα σκίτσο του Πάνου Ζάχαρη από το Ποντίκι 5/8/2021