Επιμέλεια: Χρήστος Αβραμίδης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θεωρητικά είναι κλειστό για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Όμως φοιτητικοί σύλλογοι έχουν καταλάβει πολλές σχολές και το διατηρούν ζωντανό. Έτσι, διεξάγονται καθημερινά διάφορες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαρκής διοργάνωση αντι-μαθημάτων που πραγματοποιούνται όχι μόνο από φοιτητές αλλά και από καθηγητές. Μάλιστα ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν υπερβαίνει πολλές φορές των αριθμό όσων παρακολουθούσαν τις διαλέξεις σε συνθήκες «κανονικής λειτουργίας», όπως δείχνει και αυτή η φωτογραφία από (αντι)μάθημα της Νομικής που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Εμείς βρεθήκαμε σε ένα από αυτά τα αντι-μαθήματα, το οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ και σας το προυσιάζουμε με τα βίντεο της συζήτησης.

Πρώτα εισηγήθηκε ο Αλέξανδρος Ράπτης, Υπ. Διδάκτορας Τμ. Πολ. Επ. ΑΠΘ

Ύστερα τοποθετήθηκε ο Περικλής Παυλίδης, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ΑΠΘ

Τέλος εισηγήθηκε ο Χρήστος Ταξιλτάρης, Καθηγητής Τμ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΑΠΘ

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση όπου μετέφεραν τις εμπειρίες τους και κατέθεσαν ερωτήσεις, προπτυχιακοί φοιτητές, νέοι ερευνητές και άλλοι συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού του για την Πέμπτη 1 Απριλίου προκειμένου να συμμετάσχει στην καθιερωμένη Πανεκπαιδευτική πορεία, αλλά και για την επόμενη Τετάρτη, οπότε και θα διεξαχθεί εκ νέου (αντι)μάθημα μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.