Ο Δημήτρης Γεωργοπάλης σχολιάζει την κατάσταση των κατοίκων της χώρας σε αντίθεση με την άνοδο της «Τουριστικής βιομηχανίας»

Πηγή: Realnews