Αλιεύσαμε από το Infowar

Κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα από τις εκδόσεις Τόπος το βιβλίο του Νίκου Χριστοφή, «Από τον Κεμαλισμό στον Ριζοσπαστισμό: Το Τουρκικό Φοιτητικό Κίνημα, 1923-1980», με το INFO-WAR να έχει την τιμή να προδημοσιεύει απόσπασμά του.

Πρόκειται για ένα ιστορικό δοκίμιο που, σε αντίθεση με την καθιερωμένη προσέγγιση του τουρκικού κοινωνικού σχηματισμού, ευελπιστεί να φέρει στο προσκήνιο μια πιο σύνθετη και πολύπλευρη πραγματικότητα, να βοηθήσει το ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με σχετικά άγνωστες πτυχές της γειτονικής χώρας.

Στο επίκεντρό του βρίσκεται το τουρκικό φοιτητικό κίνημα, του οποίου παρουσιάζονται διεξοδικά τα διάφορα στάδια: από την ταύτισή του με το κεμαλικό κράτος στη σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση και μαζικοποίησή του τη δεκαετία του 1960, και, τέλος, το πέρασμά του στον αντιφασιστικό και ένοπλο αγώνα τη δεκαετία του 1970.

Μέσα από μια πρωτότυπη, για την ελληνική βιβλιογραφία, μελέτη αναδεικνύονται, συνολικά, οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες στη μεταπολεμική Τουρκία, οι οποίοι επιχείρησαν, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, να διαμορφώσουν μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα, όχι αποκομμένη από τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις που δημιούργησε αργότερα το παγκόσμιο κινηματικό κύμα της «μακράς δεκαετίας του 1960», αλλά σε άμεσο διάλογο με αυτές.

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω την προδημοσίευση από την εισαγωγή του βιβλίου «Από τον Κεμαλισμό στον Ριζοσπαστισμό».