Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει την εμπορευματοποίηση της Υγείας και την σκανδαλολογία

Πηγή: Το Ποντίκι