Αστυνομία, Μπάτσοι, Ομόνοια, Εμπουκα

Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την στάση της Ελληνικής Αστυνομίας, απέναντι στην έννοια της Δημοκρατίας κτλ…

Πηγή: Αυγή