Ακρόπολη, Hotel, Ξενοδοχείο, Θέα

Ο Πάνος Μαραγκός σχολιάζει την γνωστή υπόθεση με την Ακρόπολη, το ξενοδοχείο και την θέα.

Πηγή: Έθνος