Δικαστής, Καθαρίστρια, ένοχη, φυλακή

Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει τις αποφάσεις των δικαστών και του συστήματος «Δικαιοσύνης» απέναντι σε καθαρίστριες.

Πηγή: Αυγή