Τσίπρας, Θεός, Χωρισμός κράτους-εκκλησίας

Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει τον υποτιθέμενο χωρισμό κράτους-εκκλησίας και την θρησκευτική ουδετερότητα.

Πηγή: Το Ποντίκι