Γερμανοί, ναζί, κόκκινος στρατός, Β Παγκόσμιος

Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την νίκη των Σοβιετικών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας. Σε αντιπαραβολή με… κάποιες θεωρίες για την βία.

Πηγή: Αυγή