Πηγή: Telesur English

Γερμανοί Ισπανοί και Πολωνοί εργάτες απεργούν μαζί ενάντια στον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Επέλεξαν την ετήσια ημέρα εκπτώσεων για να υπογραμμίσουν τα αιτήματά τους. Η Άμαζον έχει δεχθεί κριτικές για υπερεργασία των υπαλλήλων, για το σύστημα εντοπισμού εργαζομένων μέσα στον χώρο εργασίας και για την έλλειψη διαλειμμάτων ακόμα και για να ικανοποιηθούν ανάγκες ξεκούρασης ή για να πάνε τουαλέτα. Ακολουθεί το βίντεο του Telesur.