Ένας ακροατής παίρνει να πει ότι τρέχουνε νερά στη Μαγούλα. Αλλά ευτυχώς(;) πέφτει πάνω στον Αποστόλη. Όλες τις φορές…