Ακροάτρια κάνει το λάθος να κράξει τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Αποστόλη. Ύστερα ακολουθεί αυτό…