Εφημερίδα, Κόκκαλης, Πατούλης, Τερλίκια

 Εφημερίδα, Κόκκαλης, Πατούλης, Τερλίκια