6 βουλευτές, Πολάκης, Κοντιζάς, Κατώτατος Μισθός

6 βουλευτές, Πολάκης, Κοντιζάς, Κατώτατος Μισθός