Κατώτατος μισθός, 650, Μπακογιάννη, Σαββίδης

Κατώτατος μισθός, 650, Μπακογιάννη, Σαββίδης