Συντάξεις, Μνημόνιο, κόψιμο, πτώση

Ο Jo Di Graphics επιχειρεί ένα…ιδιαίτερο #10yearschallenge αναφορικά με τις συντάξεις και την περικοπή τους.

2009: Προ Μνημονίων, και ειδικότερα το 2009, η μέση κύρια σύνταξη ήταν ύψους 1.080 ευρώ, η μέση επικουρική 343 ευρώ και το μέσο μέρισμα 164 ευρώ!

2019: Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,33 €, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,11 € και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,88 €.

πηγή: Ενιαίο Σύστημα Συντάξεων ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ