βουλή, κόμμα, κοινοβούλιο

Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει τις διαρκείας αλλαγές κομμάτων και την ψήφο εμπιστοσύνης…

Πηγή: Το Ποντίκι