Ο Plasticobilism σχολιάζει με μια δημιουργία του, αυτά που χάθηκαν…