Η σελίδια No Budget Epics σχολιάζει ακόμα μια δολοφονία…