Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει τις πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο που εμποδίζει την είσοδο ή ακόμα και φυλακίζει τόσους ανθρώπους

Πηγή: Αυγή