Ο John Antono σε ένα παλαιότερο σκίτσο του 2014, σχολιάζει τα μαγαζιά «αγοράζω χρυσό» με αφορμή μια πρόσφατη σύλληψη για λαθρεμπορία…