Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την Black Friday και τον λεγόμενο «χωρισμό κράτους εκκλησίας».

Πηγή: Αυγή