Αλιεύσαμε από τον @MuhammadLila στο twitter.

Με βάση τις πληροφορίες τα παιδιά που εικονίζονται έφτασαν στον Καναδά από την Ερυθραία. Μια…ξεχασμένη περίπτωση χώρας η οποία αποτελεί την τρίτη χώρα φυγής στο μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα μεταπολεμικά. Μια χώρα με πολύ μεγάλη φτώχεια στην οποία, μάλιστα, μετά από τις διαδοχικές πολεμικές συρράξεις το προσδόκιμο ζωής βρίσκεται μόλις στα 65 χρόνια.