Ο Jo Di Graphics σχολιάζει ακόμα μία πρωτιά για την Ελλάδα. Δηλαδή το ποσοστό των μεγάλων ηλικιακά ανθρώπων που δεν μπορούν να καλύψουν τις ιατρικές τους ανάγκες εξαιτίας οικονομικών λόγων.