Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την αιώνια προπαγάνδα από τα κυρίαρχα ΜΜΕ που βοηθούν την  εξουσία.

Πηγή: Αυγή