Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την Συνταγματική αναθεώρηση και τα όρια που βρίσκει αυτή…σε κάποια άρθα του Μνημονίου.

Πηγή: Αυγή