Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει για την Αυγή, 07.11.2018