Η Συνωμοσία της Δραχμής στο facebook δίνει πόνο… για τον λεγόμενο χωρισμό κράτους εκκλησίας.