Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν 1 στους 3 δημοσίους υπαλλήλους ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία ” μπάτσος στρατιωτικόςπαπάςδικαστής “.

Πηγή: Jo Di