Ο Jo Di σχολιάζει τις πρωτιές της Πατρίδος μας…

Αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε δείκτη:

1η στην ανεργία https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics

1η στο δημόσιο χρέος / ΑΕΠ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9087362/2-20072018-AP-EN.pdf/d9ca7f92-ea01-4a6d-a6d1-f64445be272a

1η στις αμυντικές δαπάνες / ΑΕΠ https://jodi.graphics/2017/05/28/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/

1η στην μείωση ΑΕΠ 2008-2017 https://jodi.graphics/2018/10/03/gpd-per-capita-2008-2017/

1η στην αύξηση παιδικής φτώχειας https://jodi.graphics/2018/10/17/child-poverty-oecd/

1η στην μείωση μισθών 2010-2017 https://jodi.graphics/2018/03/19/change-in-real-wages-of-employees-2010-2017/

1η στην αναλογία παπάδων / κατοίκων https://jodi.graphics/2018/10/31/number-of-priests-per-100000-people/

1η στην ακούσια μερική εργασία https://jodi.graphics/2018/06/08/involuntary-part-time-work/

1η στο ποσοστό κόκκινων δανείων https://jodi.graphics/2018/06/05/non-performing-loans-in-europe/

1η στην αρνητική αποταμίευση https://jodi.graphics/2018/05/05/oecd-household-savings-2016/

1η στην αύξηση ποσοστού των παιδιών έως 18 ετών σε σοβαρή στέρηση αγαθών 2010-2016 https://jodi.graphics/2018/05/13/severe-deprivation-children-eu/ 

1η στην μείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών 2008-2017 https://jodi.graphics/2018/03/19/final-consumption-households/

1η στη λίστα με τα θεωρούμενα ως πιο αναξιόπιστα ΜΜΕ https://jodi.graphics/2018/10/21/inaccurate-media-of-the-world/

1η στην μείωση της αξίας των κατοικιών 2009-2016 https://jodi.graphics/2018/03/07/house-price-index-2009-2016-change/

1η στην αύξηση φόρων / ΑΕΠ 2001-2016 https://jodi.graphics/2017/12/12/%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B5%CF%80/

1η στον αριθμό θυμάτων σύγχρονης σκλαβιάς https://jodi.graphics/2018/10/04/global-slavery-index-2018/

2η στην λίστα των πιο ακριβών δρόμων https://jodi.graphics/2018/01/17/far-drive-e50/

2η στις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο https://jodi.graphics/2018/05/16/poles-work-the-most-and-germans-the-least-in-the-eu/

2η στο ποσοστό νέων (20-34 ετών) που δεν εργάζονται, ούτε σπουδάζουν (NEET) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training

2η στην αύξηση της ανισότητας 2010-2017 https://jodi.graphics/2018/05/09/income-inequality-2010-2017-europe/

2η στο ποσοστό ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών https://jodi.graphics/2018/02/18/greece-medical-care-need/

2η στο χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης https://jodi.graphics/2018/03/14/time-spent-in-front-of-tv/

2η στο ποσοστό εργαζόμενων σε κίνδυνο φτώχειας https://jodi.graphics/2018/05/20/in-work-poverty-rate-europe/

2η στο ποσοστό νέων που μένουν με τους γονείς τους https://jodi.graphics/2018/10/08/youth-living-with-parents-2/

3η στο ποσοστό ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού https://jodi.graphics/2018/10/04/poverty-eu-2017/

3η στην μείωση πληθυσμού 2010-2017 https://jodi.graphics/2017/12/05/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7/

4η στην αναλογία μπάτσων / κατοίκων https://jodi.graphics/2018/05/09/number-of-cops-per-100000-people/

4η στην ανισότητα εισοδημάτων https://jodi.graphics/2018/03/28/inequality-of-income-distribution/

4η στην ιδιωτική δαπάνη υγείας https://jodi.graphics/2018/02/21/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-4%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC/